Teknik 01 Apr 2021

Alumni Teknik Perminyakan '92 sebagai General Manager BOB PT. BSP-PERTAMINA HULU

"Selamat & Sukses"

Atas Pelantikannya

Ridwan, S.T., M.T.

Alumni Teknik Perminyakan '92 sebagai General Manager BOB PT. BSP-PERTAMINA HULU.

Kamis, 1 April 2021.

 

Ttd. Dekan Fak. Teknik.

Dr. Eng. Muslim, S.T., M.T.

[ ADMIN F. TEKNIK UIR. ]